Magiska barnarkitekter
Årets andra Mötesplats Barnkultur gästas av Amanda Larsson, arkitekturpedagog,
verksamhetsledare och grundare av Magiska, en verksamhet som initierar
projekt, medborgardialog och mötesplatser för och med barn och unga.
Magiska vill genom sin verksamhet erbjuda en lekfull plattform, lyssna till barn och
ungas åsikteroch påminna oss vuxna om barnperspektivet, där ingenting är självklart.  
 
Genom projekt som ”Magiska barnarkitekter”, en workshop som kreativt och lekfullt
påverkar barns rätt till staden,och ”Magiska trädgården”, ett stadsutvecklingsprojekt
mellan 2014-2017 på Kvarnholmen i Stockholm, syftar deras verksamheter att göra
samhället mer demokratiskt, klimatsmart och lekfullt.
 
Genom bilder, material och dokumentation från ”Magiska trädgården”, ”Arkitekturkollo”
och ”VM i Trädhus” sätter Amanda fokus på etiska utmaningar och vinster med att arbeta
aktivistiskt, kulturellt och tvärsektoriellt mellan kulturarbetare, barn och unga, museum,
kommun och kommersiella aktörer.
 
Foto: Amanda Larsson 

 

Mötesplats Barnkultur är kostnadsfritt och genomförs under
våren 2021 i digitalt format. 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan:

Namn
Namn
Sysselsättning/yrkesroll
Sysselsättning/yrkesroll
Mailadress
Mailadress