Detta är exkursionsanmälan till Ekobussen för Vt-21. Ett exkursionsschema, som är lagt av Ekobussens ansvariga ligger som grund för anmälningarna.

Anmälan skickas in senast två veckor före exkursionen. Avbokning ska ske så snart du vet att skolan inte kan åka på exkursion.

Kostnad för exkursioner mars-juni är 1000 kr/exkursion för kommunala skolor. För resor utanför kommungränsen tar vi en avgift på 55 kr/mil. För övriga beställare är priset 2000 kr oavsett säsong + milersättning 55 kr/mil från uppdragets början.

Exkursionsanmälningar görs endast via detta formulär, inga anmälningar via pdf, telefon eller e-post.

Datum för exkursionen
1. Datum för exkursionen
Skolans namn
2. Skolans namn *
 
Klass/grupp
3. Klass/grupp
Antal deltagare
4. Antal deltagare
Tid för hämtning
5. Tid för hämtning
Tid för återkomst
6. Tid för återkomst
Bussen ska hämta gruppen vid (ange plats/gatuadress)
7. Bussen ska hämta gruppen vid (ange plats/gatuadress)
Namn ansvarig lärare 1
8. Namn ansvarig lärare 1
Namn ansvarig lärare 2
9. Namn ansvarig lärare 2
Mobilnummer till ansvarig lärare 1
10. Mobilnummer till ansvarig lärare 1
Mobilnummer till ansvarig lärare 2
11. Mobilnummer till ansvarig lärare 2
Önskat exkursionsmål och/eller tema
12. Önskat exkursionsmål och/eller tema
Övrig information (t.ex. anpassning, allergier)
13. Övrig information (t.ex. anpassning, allergier)
Rektors namn (ansvarig betalande)
14. Rektors namn (ansvarig betalande)
Skolans funktionsreferens (Nytt! Varje skola har en referens)
15. Skolans funktionsreferens (Nytt! Varje skola har en referens)

Exkursionsledare och chaufförer är Claes Hellsten 076-1198462, Lasse Söderström tfn 070-4794333 och Anders Berntsson tfn 070-5310668.

Vid frågor om schema och anmälningar ring Barbro Jarl tfn 036- 10 23 33.

Tack för din anmälan! Ekobussen/Upptech-Jönköping Science Center