Namn på förening/verksamhet
1. Namn på förening/verksamhet
E-post till förening/verksamhet
2. E-post till förening/verksamhet
Hemsida/Facebooksida till förening/verksamhet
3. Hemsida/Facebooksida till förening/verksamhet
Namn på kontaktperson
4. Namn på kontaktperson
Telefonnummer till kontaktperson
5. Telefonnummer till kontaktperson
E-mail till kontaktperson
6. E-mail till kontaktperson
Kort beskrivning av er verksamhet
7. Kort beskrivning av er verksamhet
Vilka målgrupper vänder er verksamhet sig till? (det går att kryssa i flera val)
8. Vilka målgrupper vänder er verksamhet sig till? (det går att kryssa i flera val)
Övrig information som är viktig för oss att veta
9. Övrig information som är viktig för oss att veta
Jag samtycker till att Borås Stad behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. På https://boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
10. Jag samtycker till att Borås Stad behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. På https://boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.