Förnamn
Förnamn
Efternamn
Efternamn
Mailadress
Mailadress
Sektortillhörighet
Sektortillhörighet
Jag är i behov av STS, dvs. svenskt teckenspråk - svensk tolkning.
Jag är i behov av STS, dvs. svenskt teckenspråk - svensk tolkning. *
Annat som du önskar meddela DoIT-arrangören
Annat som du önskar meddela DoIT-arrangören
Jag samtycker till att Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) registrerar mina kontaktuppgifter i databasen Your Membership för möjlighet till framtida kontakt. Samtycket kan när som helst återkallas. För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta Enheten för samverkan vid HLK.
Jag samtycker till att Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) registrerar mina kontaktuppgifter i databasen Your Membership för möjlighet till framtida kontakt. Samtycket kan när som helst återkallas. För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta Enheten för samverkan vid HLK. *