Sekretessavtal

Detta avtal gäller för dig som är anställd, praktikant, elev inom arbetsplatsförlagd utbildning, förtroendevald, eller på annat sätt är verksam inom Piteå kommun.

Vad är det jag skriver under?
Med sekretessavtalet försäkrar du att du inte för vidare information som du får veta om människors personliga förhållanden. Alla som kommer i kontakt med Piteå kommun ska känna sig trygga i att den information man lämnar, hanteras med stor respekt för deras personliga integritet. Försäkran gäller så länge du är verksam inom Piteå kommun samt efter avslutat uppdrag i kommunens verksamheter.

Får jag någon gång bryta mot sekretessavtalet?
Du får bryta sekretessen om du jobbar inom exempelvis socialtjänsten eller förskola/skola och omfattas av anmälningsplikten. Det innebär att du är skyldig att anmäla om du misstänker att någon far illa i hemmet, om det finns missförhållanden i omsorgen av barn/ungdomar, äldre eller funktionsnedsatta. Anmälan om missförhållanden görs till socialnämnden. Prata med din chef om du är osäker om du omfattas av anmälningsplikten.

Dessutom omfattas du som verksam i en offentlig verksamhet av meddelandefrihet. Det ger dig rätt att lämna sekretessbelagda uppgifter till exempelvis media, dock inte om det riskerar att skada enskilda individer.

Prata med din chef för råd och stöd om du i ditt arbete ställs inför något som handlar om sekretess, tystnadsplikt eller handlingar med sekretess. Det gäller också om du har funderingar kring sekretessreglerna.

Vad händer om jag bryter mot sekretessavtalet?
Om du bryter mot sekretessavtalet kan det leda till åtal för brott mot tystnadsplikten. Är du anställd kan arbetsgivaren dessutom vidta disciplinära åtgärder eftersom du då även har brutit mot ditt anställningsavtal.  

Personuppgifter
Personuppgifter
Sekretessavtal
Sekretessavtal