Anmälan till digital informationsträff om samhällsorientering, som ordnas av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO), den 9 mars kl 14-16. 

Du kommer att få en länk till träffen, som kommer att ske via Skype för företag.

I och med att du besvarar det här anmälningsformuläret kommer CSO att behandla personuppgifter kopplade till dig som person. Personuppgifterna kommer enbart användas i administrativt syfte för det webbinarium som anmälan gäller. 

Uppgifterna kommer att raderas, efter att presentationen som används under informationsträffen skickas ut till de som anmält sig. 

Om du har frågor gällande hur dessa personuppgifter hanteras, var vänlig och ta kontakt med josefine.nilsman@edu.stockholm.se 

För att komma i kontakt med arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud, kontakta informationssakerhet.amf@stockholm.se

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Har du frågor om samhällsorientering, kursplaneringen eller administrationsverktyget får du gärna skriva ned dem redan nu här nedan.
Har du frågor om samhällsorientering, kursplaneringen eller administrationsverktyget får du gärna skriva ned dem redan nu här nedan.

CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 35 443 | EPOST: INFOSAM@EDU.STOCKHOLM.SE | WEBBPLATS: WWW.NYISTOCKHOLM.SE