Intresseanmälan för avslutningsceremonin 4 juni 2021 / Registration of interest for the graduation ceremony 4 June 2021

För att vi ska kunna skapa en så bra dag som möjligt för er behöver vi veta hur många som planerar att delta. Anmälan är inte bindande. Om du känner dig sjuk, stanna hemma.

Anmälan är endast nödvändig om du önskar närvara i det fall det blir en fysisk avslutning på campus. Om covid-19 läget inte bättras och avslutningen blir digital så kan du delta utan att anmäla dig. 

**
In order for us to create as good a day as possible for you, we need to know how many people plan to participate. Registration is not binding. If you feel sick, stay home.

Registration is only necessary if you wish to attend in the event of a physical graduation on campus. If the covid-19 situation does not improve and the graduation is a digital event, you can participate without registering.

 

Name
Name
Program (grundnivå)
Program (grundnivå)
 
Program (avancerad nivå)
Program (avancerad nivå)