Anmälningsformulär

Norrlandsförbundets digitala förbundsmöte 6 maj 2021

Program:
  • 10.00 Välkommen till dagen
  • 10.10 Välkommen till Gävle och allmän info om Gävle
  • 10.25 Gävle kommuns ytterområdessatsning
  • 10.55 Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gävleborg
  • 11.25 Movexum, Gävleborgs företagsinkubator
  • 12.00 Lunchuppehåll
  • 13.00 Förbundsmöte 
  • 15.00 avslutning  

Frågor om förbundsmötet kan skickas till: info@norrlandsforbundet.se

Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och ort
Postnummer och ort
Telefon
Telefon
Eventuellt företag eller organisation
Eventuellt företag eller organisation
Epost
Epost
Jag deltar
Jag deltar
Ja
Nej
Medlem i Norrlandsförbundet
Medlem i Norrlandsförbundet
Ja
Nej

Detaljerat program, handlingar och uppkopplingslänk kommer att skickas till anmälda deltagare 14 dagar innan mötet.

Programmet kommer att genomföras digitalt genom Zoom. Dator, platta eller telefon kan användas. 

 

Varmt välkommen!

 

Norrlandsförbundets styrelse