Utbud av kommande kursmoduler på grundläggande nivå under våren 2021. Personuppgifter
Utbud av kommande kursmoduler på grundläggande nivå under våren 2021.

Personuppgifter
Kryssa i de alternativ du är intresserad av att läsa
Förändringsledning - Förändring, projekt och processer, 1.5 hp. Start 2021-02-15.   Det är tyvärr fullbokat
Artificiell och affärsmässig intelligens - Värdeskapande AI, 1,5 hp. Start 2021-03-15.   Det är tyvärr fullbokat
Verksamhetsutveckling - Teamarbete och teamutveckling, 1,5 hp. Start 2021-04-12.   Det är tyvärr fullbokat
Verksamhetsutveckling - Organisationer och organisationsutveckling, 1,5 hp. Start 2021-05-03.   Det är tyvärr fullbokat
Kryssa i de alternativ du är intresserad av att läsa