Välkommen med din anmälan till en
digital introduktionsföreläsning i
Parenting Young Children, PYC
 
Datum: Tisdagen den 27 april
Tid: 09.00-10.00
 
Länk skickas ut dagen innan
Personuppgifter
Personuppgifter

Introduktionsföreläsning 27/4 9-10 - sista anmälningsdag: 26/04/2021
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.