Denna tjänst får endast användas av de som har verksamheter i Lejonfastigheters lokaler.

Vi utför arbete på enklare felanmälningar enligt val i formuläret nedan. Vi har en handläggningstid på 1-4 dagar.

För akuta eller övriga ärenden som vi inte hanterar var vänlig kontakta:

Lejonfastigheters  felanmälan på telefon: 013-20 54 00

Måndag – Fredag 07.30 – 16.00 .

Övriga tider kopplas ditt samtal till vår beredskap.

För frågor som rör beställningsformuläret eller pågående beställningar, vänligen kontakta Förvaltningsservice 013-206779.

 

Enhet och avdelning
Enhet och avdelning
Telefon till beställare
Telefon till beställare
Namn på beställare
Namn på beställare
Mail till beställare
Mail till beställare
Vart gäller felanmälan
Vart gäller felanmälan *
 
Vad gäller ordern
Vad gäller ordern *
 
Övrigt att tillägga om ordern
Övrigt att tillägga om ordern
När är lämpligast att ordern utförs
När är lämpligast att ordern utförs *
 
Enhets ID / organisationsnummer för fakturering
Enhets ID / organisationsnummer för fakturering

Beställningsformulär - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.