2021-09-09 Socialpedagogik (100 gp)

För anmälan: Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka"!

Frågor om dagen kan ställas till

Mia Grauers, maria.grauers@stockholm.se 

Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats.
Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats. *

Forum Carpe - 2021-09-09 Socialpedagogik (100 gp) Anmälan kan göras mellan 29/03/2021 och 12/08/2021.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.