Välkommen med din anmälan till digitalt erfarenhetsutbyte
i Parenting Young Children, PYC
den 2 mars kl 9.00-10.30
 
Utbytet kommer ske digitalt, via Teams och länken skickas ut dagen innan
 
Kostnad 150kr/deltagare
Max antal 30st så det är först till kvarn som gäller
 
Anmälan är bindande men kan överlåtas vid förhinder
 
Fokus kommer ligga på Målformulering
Personuppgifter
Personuppgifter
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter

Erfarenhetsutbyte 2/3 målformulering - sista anmälningsdag: 01/03/2021
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.