NYA REGLER - Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete gäller från 1 juli 2018.

Anmälan till Frukostmöte 29 maj 2018

Ni är inbjudna till vårt Frukostmöte där vi kommer att informera och diskutera kring de nya reglerna från Försäkringskassan då det gäller förstärkt rehablitering för återgång i arbetet och möjlighter att söka om förebyggande sjukpeng. 

Frukostmötet riktar sig till chefer och arbetsledare och intresserade medarbetare.

Ni får mer fakta och information av:
Föreläsare Charlotte Liljevall, Företagsläkare. 

Välkomna den 29 maj 2018 kl. 7,45-8,45. 

Sista anmälan 21/5.

Plats: HMC Företagshälsa, Badhusv 3 i Arlöv. 

Kaffe och smörgås serveras från kl. 7.45. 

Varmt välkomna!

Personuppgifter
Personuppgifter
Tack för din anmälan, ni är välkomna.
Frukostmötet är kostnadsfritt.