Är sökanden privatperson eller förening/organisation/företag
Är sökanden privatperson eller förening/organisation/företag *
Gäller ansökan en förening krävs också stadgar och senaste årsmötesprotokoll och/eller protokollet från styrelsens konstituerande och detta protokoll ska vara justerat.