Ansökan HGU – Högre greenkeeperutbildning 2019

HGU erbjuder dig en teoretisk grund för att arbeta med modern banskötsel. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och ta del av ny forskning inom de olika specialområdena. Du får också tillämpa din kunskaper i form av projektarbete.

Kursen genomförs under sju veckor från november 2019 till hösten 2021.

Frågor om utbildningen besvaras av Kim Sintorn, bankonsulent SGF, 070-636 82 80, e-post kim.sintorn@golf.se

Ansökan ska vara Svenska Golfförbundet tillhanda senast 30 september 2019.

Ange personuppgifter
Ange personuppgifter
Golfklubb
Namn
Personnummer (ej golf-ID)
Nuvarande befattning
Gatuadress
Postnummer och postadress
E-postadress
Mobilnummer
Övrigt/specialkost
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter
Golfklubb/bolag
Gatuadress/Box
Postnummer och postadress
Utbildning och yrkesverksamhet
Förteckning över genomgången utbildning och tidigare yrkesverksamhet. Avgångsbetyg, år och antal inom respektive verksamhet. OBS! Obligatorisk uppgift!
Utbildning och yrkesverksamhet
Förteckning över genomgången utbildning och tidigare yrkesverksamhet. Avgångsbetyg, år och antal inom respektive verksamhet. OBS! Obligatorisk uppgift!
Har gått VUB (Vidareutbildning för banpersonal)
Ange skola och år
Har gått VUB (Vidareutbildning för banpersonal)
Ange skola och år
Övrigt
Övrigt
Kontaktperson/chef golfklubb
Kontaktperson/chef golfklubb
Ort och datum
Ort och datum