Information om hantering av personuppgifter:

När du registrerar dig här godkänner du registrering och hantering av dina personuppgifter inkl. eventuell specialkost. Dina uppgifter sparas enligt bokföringslagen och raderas därefter.

Du kan alltid kontakta förbundschefen för något av samordningsförbunden i Jönköpings län för information kring registreringen.

Britt-Marie Vidhall, Höglandets samordningsförbund 076-723 31 17
Peter Hedfors, Finnvedens samordningsförbund och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 072-741 58 00

Välkommen med din anmälan till:

Resultatseminarium efter programtrohetsmätningar SE/IPS i Jönköpings län

Datum:           21 maj  2019

Tid:                 08.30 - 12.00

Plats:              Science Park, Gjuterigatan 9A, plan 5, Jönköping

Sista anmälningsdag: 10 maj 2019

Seminariet riktar sig till dig som har varit delaktig i programtrohetsmätningen eller som på andra sätt är intresserad av programtrohetsskalan och hur den kan användas i kvalitets- och utvecklingsarbete för SE-IPS-arbetet på lokal nivå samt gemensamt i länet.

Under seminariet kommer vi utöver analys av resultatet även utvärdera upplevelsen av att fylla i skalorna, till exempel hur det var att fylla i skalan två gånger och vilka tankar det väckte. Hur stora blev skillnaderna i poäng på de två mätningarna, och hur hanterar vi det? Vi kommer även planera för hur vi kan arbeta vidare i länet med de utvecklingsområden som vi genom mätningarna (eventuellt) har identifierat. 

Vid seminariet deltar Johanna Gustafsson, Activa och Karin Fröderberg, FoU-ledare Kommunal utveckling.

Dagen är kostnadsfri och det bjuds på fika och frukt.

 

 

 

Vilket samordningsförbund tillhör din organisation?
Vilket samordningsförbund tillhör din organisation?
Personuppgifter
Personuppgifter
För- och efternamn
Funktion/titel
Organisation
E-post
Telefon
Ange behov av specialkost
Övrig kommentar