Anmälan till den här aktiviteten är tyvärr stängd.

Forum Carpe - Delaktighetsmodellen-informationsträff Anmälan kan göras mellan 19/06/2018 och 17/09/2018.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.