Namn:
Namn:
E-post:
E-post:
Personnummer:  (för dig som deltar vid studiebesöket på Äspö)
Personnummer: 
(för dig som deltar vid studiebesöket på Äspö)
Företag:
Företag:
Faktureringsuppgifter: (konferensen är gratis men vi tar ut en avgift på 500 kr vid avanmälan senare än 30 augusti)
Faktureringsuppgifter:
(konferensen är gratis men vi tar ut en avgift på 500 kr vid avanmälan senare än 30 augusti)
Vänligen ange vilka aktiviteter du deltar vid:
Vänligen ange vilka aktiviteter du deltar vid:
Kostönskemål:
Kostönskemål: