Anmälan om prenumeration på Laholms kommuns nyhetsbrev.

I nyhetsbreven får du ta del av de viktigaste nyheterna som publiceras på kommunens hemsida laholm.se.

Hantering av personuppgifter

Den e-postadress du lämnar här i anmälan är en personuppgift och innebär att du ger ditt samtycke till att det registreras i kommunstyrelsens verktyg för nyhetsbrev (esMaker). E-postadressen kommer användas till att skicka ut nyhetsbrev från Laholms kommun.

När du inte längre vill få nyhetsbrev från oss kan du enkelt avregistrera dig via en länk i nyhetsbreven eller meddela Medborgarservice.

När det gäller personuppgifter kan du vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud, dataskyddsombudet@laholm.se eller Datainspektionen om du anser att du inte har fått ett tillfredställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder som kommunen vidtagit.

Fyll i din E-postadress här
Fyll i din E-postadress här
E-post