Jag anmäler mig till Utbildningar för Besöksnäringen 2020.

Namn:
Namn:
Företag/Organisation
Företag/Organisation
E-post
E-post
Mobiltelefon
Ange numret till den mobiltelefon du kommer att ha med dig till utbildningen.
Mobiltelefon
Ange numret till den mobiltelefon du kommer att ha med dig till utbildningen.
Du kan anmäla dig till ett tillfälle eller till flera. Jag anmäler mig till följande utbildningstillfällen:
Du kan anmäla dig till ett tillfälle eller till flera.
Jag anmäler mig till följande utbildningstillfällen:
Faktureringsadress
Utbildningarna är kostnadsfria, men vid avanmälan senare än fyra dagar innan utbildningstillfället, tas en avgift ut om 300 kr + moms.
Faktureringsadress
Utbildningarna är kostnadsfria, men vid avanmälan senare än fyra dagar innan utbildningstillfället, tas en avgift ut om 300 kr + moms.
Ev avvikande kost
Jag samtycker till att dessa uppgifter lämnas till 3e part (t ex konferensanläggningen)
Ev avvikande kost
Jag samtycker till att dessa uppgifter lämnas till 3e part (t ex konferensanläggningen)
Övrigt
Övrigt
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer att använda ovanstående uppgifter för att administrera konferensen, ev fakturera och kommunicera med deltagare. Inga uppgifter (förutom ev avvikande kost) kommer att lämnas till tredje part.