Miljöförvaltningen

 "What's in it for our company?"


Välkommen till Klimatpaktens seminarium och utmaning om
matavfallsinsamling på ert företag
13 mars 2020

VAR, NÄR, FÖR VEM?
Stockholms stadshus, Paulirummet
Ragnar Östbergs Plan 1 (receptionen)
Fredag 13 mars 2020. Kl.  8.30-10.30
(seminariet börjar 09.00)
Vänligen tag med ID-handling
 
För alla företag inom Klimatpakten. För de som vill lära sig hur företaget vinner på matavfallsinsamling. För de som vill vara med på bästa utmaningen. För de som vill ha kunskap inför ett kommande obligatorium i Stockholm stad. För de som vill bidra med sina erfarenheter.

 
Morgonens innehåll
- Hur vi tillsammans minskar klimatpåverkan med matavfallsinsamling
- Erbjudande till företag med adress i Stockholms stad
- Ekonomiska fördelar med matavfallsinsamling
- Vad kommer en obligatorisk matavfallsinsamling att innebära?
- Hur gör man?
- Insamlingsmetoder
- Från kök till gas, hur mycket har biogasproduktionen ökat? Målet, hur långt kan vi nå?
- Förutsättningar - hinder/möjligheter
- Förslag på lösningar i kontor/pentry
- Förslag på lösningar för restauranger
- Egen kompost vs matavfallsinsamling genom Stockholm Vatten och Avfall
- Goda exempel hos redan anslutna företag
- Bidra med era erfarenheter av matavfallsinsamling, vad fungerar och inte?
- Matavfallsinsamlingsutmaningen
 
Evenemanget är kostnadsfritt.
Vid eventuellt förhinder, ber vi er avanmäla er i god tid eller lämna platsen till en kollega.
Personuppgifter
Personuppgifter
Vi är med i Klimatpakten
Vi är med i Klimatpakten
Jag önskar frukost (ingår givetvis)
Jag önskar frukost (ingår givetvis)
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar
Välkommen till Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs Plan 1 (receptionen)
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDPR
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bjuda in till och genomföra seminarier, utbildningar och andra evenemang som arrangeras av nämnden eller förvaltningen eller för att genomföra enkätundersökningar och sprida information om vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.