Anmälan till den här aktiviteten är tyvärr stängd.

Forum Carpe - Delaktighetsmodellen-informationsträff Anmälan kan göras mellan 2018-06-19 och 2018-09-17.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.