Industrimark - intresseanmälan
Område
Område *
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Företagsnamn *
Kontaktperson *
Telefon *
E-post *

Intresseanmälan industrimark - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.