Erfarenhetsutbyte PYC, via länk med Teams 
(länk skickas ut dagen innan)
 
25 januari kl 08:00-10:30
 
Max antal 15 deltagare per tillfälle och 200kr/plats
 
Bokningen är bindande men kan överlåtas till annan vid förhinder.

Välkomna!
Personuppgifter
Personuppgifter
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter

Erfarenhetsutbyte 25 jan - sista anmälningsdag: 22/01/2021
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.