Kommunikation en mänsklig rättighet för personer med flerfunktionsnedsättning. Projekt Vi är med!

26 januari kl 14:00-15:30 

Namn:
Namn:
e-postadress
e-postadress
Titel/roll:
Titel/roll:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Tel: 0480 41 80 20

Epost: info@anhoriga.se