Jag anmäler mig till följande utbildningstillfälle:
5 mars kl 15-18 - Programmering med Micro:bit   Det finns 24 lediga platser
21 april kl 15-18 - Programmering i Scratch   Det finns 25 lediga platser
7 maj kl 15-18 - Utomhusprogrammering   Det finns 25 lediga platser
28 maj kl 15-18 - Digital utomhuspedagogik   Det finns 25 lediga platser
Jag anmäler mig till följande utbildningstillfälle:
Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:
Jag arbetar inom:
Jag arbetar inom:
Jag arbetar i:
Jag arbetar i:
Fakturauppgifter (för dig som arbetar på friskola eller i annan kommun)
Fakturauppgifter (för dig som arbetar på friskola eller i annan kommun)
GDPR
GDPR
Enkätens namn: Fortbildning på Upptech våren 2020
Startdatum: 24/01/2020