Nyhetsbrev- Barnets rättigheter i Jönköpings kommun

Nummer 1 2014


 


 
 

Första nyhetsbrevet!

Äntligen är det här, det första nyhetsbrevet om barnets rättigheter i Jönköpings kommun!

Nyhetsbrevet kommer skickas ut cirka fyra gånger per år och tar upp aktuella verksamheter, aktiviteter och beslut som handlar om barnkonventionen i Jönköpings kommun.

Har du tankar, frågor eller funderingar om nyhetsbrevet? Hör av dig till: barnkonventionen@jonkoping.se

 

 

  Barnstrateg, en helt ny tjänst!

Sedan oktober 2013 finns en ny funktion i Jönköpings kommun. Barnstrategen ska se till att Jönköping blir bättre på att jobba med barnkonventionen.

Det handlar till exempel om att erbjuda utbildningar i barnkonventionen, ta fram Jönköpings kommuns barnbokslut, jobba med styrdokument och sprida kunskap om att barn har särskilda rättigheter.

"Jag är otroligt glad och stolt över att ha fått världens bästa jobb", säger Åsa Ekman som är Jönköpings barnstrateg.

   

Utbildningar för alla!

Nu kan alla anställda och förtroendevalda i Jönköpings kommun gå grundkurser och fördjupningsutbildningar i barnkonventionen, helt gratis! Varje termin ordnas ett antal utbildningstillfällen. Kurserna tar upp olika artiklar i barnkonventionen och handlar exempelvis om inflytande och barnets bästa.

Nya datum för våren är precis klara!

Läs mer om utbildningarna här. 


 
 

Vi behöver hjälp av barn och unga!

Under nästa år behöver vi fortsatt experthjälp för att göra Jönköping till en bättre kommun för barn och unga. Till exempel kommer vi behöva barn och ungas kunskaper och tankar i arbetet med kommunens barnbokslut, kommande avfallsplan och för att utveckla våra utbildningar till vuxna och massa andra saker!

Vill du, din fritidsgård, grupp, klass, skola eller liknande vara med?

Hör av dig till: barnkonventionen@jonkoping.se

 

                                                                                                                                              
 
 
 
 

Du får det här nyhetsbrev eftersom du jobbar med barnrättsfrågor eller har anmält att du vill ha detta nyhetsbrev. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet för Barnets rättigheter i Jönköpings kommun?