Anmälan till prövning måndagen den 9 november på Berzeliusskolan.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Du kan bara anmäla dig till en kurs.
Jag anmäler mig till prövning i:
Jag anmäler mig till prövning i:

Prövning 200905 - sista anmälningsdag: 09/10/2020
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.