Kursen är fullbokad, men du kan anmäla dig till reservlistan
Tandvårdens etik
kurs för ST-tandläkare

Kursdatum: 18 - 19 november 2020

Ort: Malmö

Sista anmälningsdag: fredag 15 maj 2020

 

Kursinnehåll: 

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården – “the asymptomatic periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvård
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman I tandvården
  • Falldiskussioner

 

Föreläsare:

Gert Helgesson – Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet, Stockholm

Thomas Kvist – Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

 

 

Notera att detta endast är en anmälan för reservplats. Du blir kontaktad om en du får en plats på kursen. 

 

För att anmäla dig klicka på nästa