Denna anmälan är slutförd.

Forum Carpe - Nätverksträff för utbildade gruppledare i VIP 2019-05-10 Anmälan kan göras mellan 12/12/2018 och 04/05/2019.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.