Re:bygg hackathon - nya lösningar för cirkulärt byggande

| 8- 10 februari, digitalt

 

Vad trevligt att du är intresserad av att delta på Re:bygg hackathon!

Sista anmälningsdag till Re:Bygg hackathon är 20:e januari 2021. Totalt väljs 40 personer ut för hackathon utifrån kompetens och färdigheter. Information om du är utvald till hackathonet skickas senast två veckor innan det går av stapeln.

Länk till mötet skickas ut i samband med din deltagarbekräftelse och program.

 


Vad kan du bidra med till Re:Bygg hackathon? (Beskriv i max 3 twitterinlägg)
Vad kan du bidra med till Re:Bygg hackathon? (Beskriv i max 3 twitterinlägg)

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se