Anmälan till webbinariet  Ögonstyrda samtalsapparater Onsdag 23 sept kl 14.00-15.30
Namn:
Namn:
e-postadress
e-postadress
Titel/roll:
Titel/roll:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Tel: 0480 41 80 20

Epost: info@anhoriga.se