Konferensen är fullbokad. Vill du ställa dig på väntelista, maila Marie-Louise Söderberg: marie-louise.soderberg@stadsmissionen.se