Vi behöver din hjälp, därför uppmanar vi alla som är intresserade av att bidra, söka arbete genom vår intresseanmälan. Verksamheterna som har störst
behov är framförallt äldreomsorgen, LSS och måltidsverksamheten.

Varför gör vi det här?
I och med det rådande Covid-19 läget kan Laholms kommun stå inför stora utmaningar i personalförsörjningen. Det är en situation som kan
innebära drastiska förändringar.
Det är av stor vikt att vi kan säkerställa personalbehovet till
våra samhällsviktiga funktioner.

Tillsammans hjälps vi åt!

Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS och barnomsorg.
Vi uppskattar att du i samband med din ansökan beställer hem ditt belastningsregister.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Personuppgifter
Personuppgifter