Är sökanden privatperson eller förening/organisation/företag
Är sökanden privatperson eller förening/organisation/företag *

Gäller ansökan en förening krävs också stadgar och senaste årsmötesprotokoll och/eller protokollet från styrelsens konstituerande och detta protokoll ska vara underskrivet.

Dokumenten kan bifogas i slutet av detta formulär.

Förening som önskar ansöka om subventionerad föreningstaxa eller 0-taxa kan hämta ansökningsblankett och regler här.

http://www.stockholm.se/KulturFritid/foreningsliv/Blanketter/

Kundnummer samt övrig information skickas via e-post till kunden inom 1-2 arbetsdagar.