Ansökan GUB – utbildning för banpersonal 2019

Det finns knappt 460 golfbanor i Sverige. Dessa banor behöver fortlöpande personal som är kunniga i golfbaneskötsel. Allt fler golfklubbar inser hur värdefullt det är att knyta till sig välutbildad banpersonal

För mer information kontakta:
Bankonsulent Håkan Blusi, 072-083 67 06, hakan.blusi@golf.se
Håkan Stålbro, SGF, 08-622 15 75, hakan.stalbro@golf.se

Utbildningen arrangeras 25 mars–5 april i Kramfors.

Ansökan ska vara SGF tillhanda senast 25 februari 2019.

Ange personuppgifter
Ange personuppgifter
Golfklubb
Namn
Personnummer (ej golf-ID)
Nuvarande befattning
Gatuadress
Postnummer och postadress
E-postadress
Mobilnummer
Övrigt/specialkost
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter
Golfklubb
Gatuadress/Box
Postnummer och postadress
Erfarenhet och praktik
Skriv några rader om dina erfarenheter av banarbete, praktik, om du är anställd på golfklubben, osv.
Erfarenhet och praktik
Skriv några rader om dina erfarenheter av banarbete, praktik, om du är anställd på golfklubben, osv.
Kontaktperson golfklubb
Kontaktperson golfklubb
Ort och datum
Ort och datum