Anmälan - seminarieprogram MAT2019

Anmäl dig till samtliga seminarier du önskar delta i.


Namn: *
E-post: *
Titel/befattning:
Organisation/företag:
Ort:

___________________________________

Fredag 13 september | 09.00-10.30     

09.00-10.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS
09.00-10.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Fredag 13 september | 11.00-12.30    

11.00-12.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS
11.00-12.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Fredag 13 september | 13.30-16.30

13.30-16.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS
13.30-16.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Fredag 13 september | 14.00-15.00    

14.00-15.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS
14.00-15.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Fredag 13 september | 15.30-16.30     

15.30-16.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS
15.30-16.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Lördag 14 september | 10.00-11.00     

 

10.00-11.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS
10.00-11.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Lördag 14 september | 11.30-12.30    

11.30-12.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS
11.30-12.30 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________

Lördag 14 september | 13.00-14.00    

13.00-14.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS
13.00-14.00 | VÄXJÖ KONSERTHUS

___________________________________


Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.