Anmälan till lärandepromenad i Brokind

Välkommen till en gemensam lärandepromenad i Brokind för att diskutera vilka utmaningar, möjligheter och kreativa idéer som finns för att utveckla i bygden.

Tid: 13 september 2017, kl 18:00 – 20:00.

Plats: Brokinds skola, matsalen.

Du anmäler dig via formuläret nedan. Vill du anmäla fler personer får du gå tillbaka till formuläret igen.

För- och efternamn
För- och efternamn
E-postadress
E-postadress
Mobilnummer
Mobilnummer
Ev. allergier (till fikat)
Ev. allergier (till fikat)

Lärandepromenad 13 september 2017 - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.