Anmälan till Hylte kommuns Idrottsskola 2016/2017 - Kö-lista

Om alla platser till Idrottsskolan är bokade, eller om sista datum för anmälan har passerat är  ni välkomna att ställa barnet på kö.
Om det blir platser lediga kommer vi att kontakta målsman till det barn som står på tur. Detta kan ske under hela läsåret.
Idrottsskolan riktar sig till alla barn som börjar årskurs 2 till hösten och bor i kommunen.

Om barnet får en plats under läsåret kommer en faktura på 150 kr att debiteras till målsman.

OBS att all löpnade kontakt kommer att ske via E-post under läsåret. Det är därför viktigt att ni anger en e-postadress som ni använder, och omedelbart meddelar ev. byte av adress.

Vid ev. frågor kontakta:
Nancy Bertilsson
Kultur- och fritidshandläggare
Hylte kommun
Tfn: 0345-180 10
E-post: nancy.bertilsson@hylte.se

Vill du anmäla ditt barn till kö-listan till Idrottsskolan?
Ja   Det är tyvärr fullbokat
Vill du anmäla ditt barn till kö-listan till Idrottsskolan? *