Pedagogiskt café - Kikora - en länslicens i matematik
|  28 februari kl. 13-17 Regionhuset, Nygatan 20, Växjö lokal: Salen

OBS! En anmälan per person.

DELTAGARE


Valbara tider:
13-14   Det finns 6 lediga platser
14-15   Det finns 14 lediga platser
15-16   Det finns 12 lediga platser
16-17   Det finns 5 lediga platser
Valbara tider:

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se