Seminarium om Hållbara transporter
 
Hållbara transporter är en nyckelfråga i arbetet med klimatomställningen. 

Välkommen på seminarium i Ljungby med talare från Brunskog, Södra och Energikontor Sydost som presenterar hur de tar sig an frågan.

 

På programmet: 

Jörgen Wass berättar och visar hur Brunskoggruppen arbetar med alternativa bränslen.

Henrik Brodin pratar om Södras resa mot fossilfria transporter.   

Daniella Johansson presenterar projektet "Förnybar vätgas i Kronoberg".

 

Vi träffas hos Brunskoggruppen, Ringvägen 2  Ljungby. 

Klockan 13-15.30 den 18 november.

 

Anmäl senast 14 november och meddela gärna allergi eller liknande. 

Ange personuppgifter
  Det är tyvärr fullbokat
Ange personuppgifter