Anmälan till
Framtidsdagen 2020 | 4 mars kl 08.30-13.00 på Växjö Konserthus

Din anmälan är bindande från den 24 februari 2020


Fakturauppgifter
Fakturauppgifter
Övrigt
Övrigt

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Dina personuppgifter används enbart av Region Kronobergs kurskansli i syfte att upprätthålla kundrelationen och kommunikationen gällande Framtidsdagen. Informationen säljs eller överlåts inte till någon annan.