Ansökan om bidrag för sommarlovsaktivitet för barn och unga
Förening/organisation:
Förening/organisation:
*
Organisationsnummer:
Organisationsnummer:
Adress:
Adress:
*
Postnummer:
Postnummer:
*
Ort:
Ort:
*
Kontaktperson:
Kontaktperson:
*
Telefonnummer/mobilnummer:
Telefonnummer/mobilnummer:
*
E-post:
E-post:
*
Hemsida:
Skriv "finns inte" om det inte finns någon hemsida
Hemsida:
Skriv "finns inte" om det inte finns någon hemsida
*
Verksamhet:
Verksamhet:
*
Syfte och mål:
Syfte och mål:
*
Hur kommer verksamheten drivas:
Hur kommer verksamheten drivas:
*
Marknadsföringstext:
Marknadsföringstext:
*
Ekonomisk kalkyl:
Ekonomisk kalkyl:
*
Övriga uppgifter:
Övriga uppgifter:
Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG
Telefon 0122-850 00, fax 0122-850 33, e-post kommun@finspang.se