Slutseminarie Agila Ängelholm

Den 3 maj 2018 anordnar vi ett slutseminarie för vårt projekt Agila Ängelholm. Vill du ta del av den senaste informationen om slutseminariet i Ängelholm ber vi dig fylla i din e-postadress.

Ange ditt namn
Ange ditt namn
Vilken organisation tillhör du? Var jobbar du?
Vilken organisation tillhör du? Var jobbar du?
Ange din e-postadress
Ange din e-postadress

Agila Ängelholm

Ängelholms kommun | Östra vägen 2 | 262 80 Ängelholm
E-post: info@engelholm.se | Webb:www.engelholm.se