SVARSFORMULÄR
 
Här anger du ifall du vill tacka JA eller NEJ till din erbjudna plats hos Löftadalens folkhögskola.
 
 
Jag har blivit antagen till följande utbildning (markera i listan nedan):
Jag har blivit antagen till följande utbildning (markera i listan nedan): *
 
Jag vill ha kvar min plats på utbildningen:
Jag vill ha kvar min plats på utbildningen: *