Anmälningsformulär till 
Kan 184 mils löpning lära oss något om ledarskap?

Målgrupp:
Ledare i näringslivet och offentlig sektor

Plats:
World Trade Center, Jungmansgatan 12, rum Tokyo, Malmö

Datum och Tid:
30 November 2017. Frukost serveras från 08:00, seminariet pågår 08:30-09:45. 

Jag anmäler mig till frukost:
Jag anmäler mig till frukost:
Uppgifter
Uppgifter
Förnamn
Efternamn
Företag/Organisation
Mobilnummer
Epost
Allergi eller övriga kommentarer
Allergi eller övriga kommentarer