Anmälan till Plusenergiforum onsdagen den 16 september 2020
 
Konferensen är digital och arrangeras av Energikontor Norra Småland och de tre stora länsprojekten 
Hela RESAN, FASTR och Bridging the Gap i samverkan med Klimatrådet.
 
Tid: Kl. 09.00-15.30, med anslutning/tech check från kl. 08.30. Förutom lunchrast blir det flera kortade pauser i programmet under dagen.
 
Deltagandet är kostnadsfritt, men konferensen har ett begränsat antal platser. 
Om du får förhinder - kontakta oss på e-post energikontoret@rjl.se så att någon annan kan få din plats.
 
Programmet och mer information om evenemanget finns på www.rjl.se/energikontoret/plusenergiforum
 
Du kommer i god tid innan konferensen att få all den information du behöver för att delta och få en god konferensupplevelse.
 
Välkommen!
Förnamn
Förnamn
Efternamn
Efternamn
Organisation/företag (om privatperson, skriv "Privat")
Organisation/företag (om privatperson, skriv "Privat")
Roll/titel
Roll/titel
E-postadress
E-postadress
Telefonnummer
Telefonnummer
Jag deltar på konferensen som:
Jag deltar på konferensen som: *
 
Ev. meddelande till arrangören
Ev. meddelande till arrangören
Jag samtycker härmed till att mina uppgifter lagras och behandlas av Energikontor Norra Småland för att kunna meddela mig ev. ändringar gällande konferensen. Min e-postadress lagras också för att jag ska kunna få utskick, såsom utvärdering av konferensen och meddelanden om liknande arrangemang. Jag kan efter att konferensen är genomförd be att få mina uppgifter bortplockade. Konferensen kan komma att spelas in och jag kan då eventuellt synas på bild och/eller höras med ljud. Om jag inte vill det måste jag själv hålla min kamera och mitt ljud avstängt samt göra eventuella ändringar i inställningarna där mitt namn syns.
Jag samtycker härmed till att mina uppgifter lagras och behandlas av Energikontor Norra Småland för att kunna meddela mig ev. ändringar gällande konferensen. Min e-postadress lagras också för att jag ska kunna få utskick, såsom utvärdering av konferensen och meddelanden om liknande arrangemang. Jag kan efter att konferensen är genomförd be att få mina uppgifter bortplockade.

Konferensen kan komma att spelas in och jag kan då eventuellt synas på bild och/eller höras med ljud. Om jag inte vill det måste jag själv hålla min kamera och mitt ljud avstängt samt göra eventuella ändringar i inställningarna där mitt namn syns. *