Prenumerera på Habiliteringen Kalmars nyhetsbrev

Här anmäler du dig som prenumerant på Habiliteringen Kalmars nyhetsbrev. För att anmäla dig till nyhetsbrevet anger du din e-postadress. Nyhetsbrevet är helt kostnadsfritt. Habiliteringen Kalmars nyhetsbrev skickas ut via e-post cirka en gång per månad. I nyhetsbrevet får du allmän information och eventuellt påminnelser som berör vår verksamhet. Det finns även blänkare om vad som är på gång men som anordnas av andra samhälleliga aktörer. Det sistnämnda i mån av plats.
Ange din e-postadress
Ange din e-postadress
Information om GDPR

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om dina rättigheter och de lagar som vi följer.
Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

I detta fall är personuppgifterna den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen. Det kan vara namn, adress och e-post kopplade till de synpunkter eller kommentarer du lämnar.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?
De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen behöver vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse och ett led i vår myndighetsutövning.

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse eller för statistiska ändamål.

Hur sprids mina personuppgifter?
Region Kalmar län kan komma att lämna ut personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Vilka rättigheter har jag?
Du som registrerad har rätt att kontakta oss för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta vårt Dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post
Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon: 0480-840 00
E-post
 
Dataskyddsombud
Post: Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar
E-post
 
Varför får jag den här informationen?
Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Detta är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 inom hela EU.