Beställning av betygsutdrag

Saknar du ditt slutbetyg från Kungsgårdsskolan? Med formuläret kan du beställa en kopia. Fyll i uppgifterna noggannt!
Personuppgifter
Personuppgifter
Välj på vilket sätt du önskar få din kopia!
Välj på vilket sätt du önskar få din kopia! *
Fullständig eller avbruten utbildning?
Fullständig eller avbruten utbildning? *
Kontrollera att du skrivit in antingen en postadress eller en e-postadress, beroende på hur du önskar få utdraget skickat till dig.